Produse
EASTER
DEALS
  • Home
  • Termeni si Conditii

Termeni & Conditii

Achiziționare de produse online

Acest site este operat de FINESTORE DISTRIBUTION S.R.L.

FINESTORE DISTRIBUTION S.R.L. este o persoană juridică română, cu sediul social în Județul Ilfov, Oraș Otopeni, Str. Ferme G, Nr.1 B, având codul de înregistrare fiscală RO33364695, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. : J23/2005/09.07.2014 tel: 0372.400.500, denumită în continuare “FineStore.ro”

Orice persoană care accesează site-ul www.finestore.ro și se înregistrează în mod valabil, comunicând FineStore.ro toate datele necesare, va fi denumită în continuare “Utilizator”.

Orice utilizator a transmis si finalizat o comanda cu privire la unul dintre produsele puse in vânzare pe site-ul www.finestore.ro va fi denumit in continuare “Client”.

Prin accesarea site-ului www.finestore.ro toți utilizatorii consimt in mod expres sa respecte termenii si condițiile prezentate mai jos, precum si legislația aplicabilă in domeniu, inclusiv termenii si conditiile politicii de confidentialitate, care se regasesc detaliate, separat, in sectiunile prezentate pe site si anume:

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Politica de utilizare a cookie-urilor

Art. 1. DEFINIȚII

1.1

Pentru îndepărtarea oricăror interpretări contrare, in înțelesul prezentului contract, următorii termeni au definițiile date mai jos:

1.2

Site reprezintă domeniul www.finestore.ro precum și subdomeniile acestuia.

1.3

Serviciu - pus la dispoziție de Finestore Distribution S.R.L. prin intermediul platformei online ce poate fi accesată la www.finestore.ro - serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile publice disponibile ale site-ului, în sensul acordării posibilității Utilizatorului/Clientului să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță dar fără a se limita la acestea (inclusiv telefonic).

1.4

Comanda reprezintă documentul electronic, generat ca urmare a accesării site-ului www.finestore.ro de către un Utilizatorul care a acceptat termenii si condițiile de utilizare prezentate pe site.

1.5

Prin lansarea unei comenzi pe site, Utilizatorul este de acord, in mod ferm si expres, cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Finestore.ro își derulează operațiunile, neputand invoca ulterior eventuale imprejurari/stari de fapt de natura a modifica aceste forme de comunicare.

1.6

Produse – orice produs încărcat pe pagina corespondentă adresei web www.finestore.ro, cu mentiunea ca, in anumite situatii, pot exista eventuale diferente, nesemnificative, care nu sunt apte sa modifice caracteristicile esentiale, de baza, ale produsului.

1.7

Contractul - reprezintă o Comanda confirmată în prealabil de către reprezentanții FineStore.ro, prin care se acceptă livrarea produsului sau a produselor comandate de Client cu respectarea prevederilor impuse de O.U.G 34/2014 privind contractul de furnizare de produse încheiat intre un comerciant si un consumator, in cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează in mod exclusiv, înainte si la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanta.

1.8

Data intrării in vigoare a contractului - este data confirmării Comenzii de către reprezentanții FineStore.ro, data la care contractul se considera legal incheiat, cu toate consecintele juridice ce deriva din aceasta stare de fapt.

1.9

Specificații – toate specificațiile privind produsele încărcate pe site, astfel cum acestea au fost puse la dispoziție de producător. În cazul în care, între specificațiile puse la dispoziție de producător (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea avand caracter exemplificativ si nu limitativ) apar diferențe ca rezultat al modificărilor impuse de producător, ori rezulta alte diferente cauzate exclusiv de catre producator, FineStore.ro nu își asumă răspunderea privind imaginea produselor prezentate pe site-ul www.finestore.ro, ori a diferentelor (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea avand caracter exemplificativ si nu limitativ) cauzate exclusiv de catre producator, clientul neputand invoca in contra Finestore aspecte ori alte stari de fapt de natura a atrage raspunderea subscrisei, indiferent de natura acesteia.

1.10

Prezenții termeni si condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului de vânzare-cumpărare la distanța și se vor supune prevederilor O.U.G. 34/2014, precum si oricarei alte norme in materie, in vigoare la data incheierii si derularii contractului. In masura in care exista norme care guverneaza aceeasi situatie de fapt, norme care sunt contradictorii, aplicabilitate va avea acea norma cu caracter mai favorabil fata de partea in culpa.

Art. 2. CONDIȚII GENERALE

2.1

Prin documentul prezent va aducem la cunoștința regulamentul privind termenii si condițiile de folosire a site-ului FineStore.ro

2.2

Utilizarea site-ului www.finestore.ro (navigarea, accesul, cumpărarea produselor de pe acest site, prelucrarea datelor cu caracter personal, etc.) implică garanția din partea clientului că a împlinit vârsta de 18 ani, astfel incat beneficiaza de drepturile legale pentru a valida o comanda și că este de acord cu termenii și condițiile expuse în conținut. Astfel, cel care a implinit 18 ani beneficiaza de toate drepturile si obligatiile contractuale, izvorate din raportul juridic generat de lansarea comenzii, respectiv confirmarea acesteia.

2.3

Administratorul site-ului www.finestore.ro își rezervă dreptul de a modifica in orice moment conținutului acestui acord fără o notificare în prealabil.

2.4

Prin folosirea site-ului/conținutului/, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, morale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natura produse site-ului sau conținutului aparținând FINESTORE DISTRIBUTION S.R.L., în conformitate cu legislația română în vigoare.

2.5

Cumpărătorul/Clientul nu poate sa revoce acordul exprimat in favoarea condițiilor prezente in cuprinsul site-ului www.finestore.ro pe perioada derulării unui contract sau pana in momentul in care acesta nu va achita contravaloarea tuturor contractelor neonorate fata de FINESTORE DISTRIBUTION S.R.L. Exceptie face acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal insa o astfel de eventuala revocare nu are niciun fel de consecinta asupra raporturilor contractuale anterioare, deja nascute, in baza carora au luat nastere in mod valabil obligatii de plata, dar neonorate, acestea urmand a fi achitate, integral, indiferent de optiunea clientului privitoare la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, aceasta optiune producand efecte numai pentru viitor nu si pentru situatii anterior nascute.

2.6

In cazul in care Utilizatorul/Clientul a achitat contravaloarea tuturor contractelor neonorate față de FINESTORE DISTRIBUTION S.R.L. si își menține intenția de revocare a acordului exprimat în favoarea condițiilor prezente in cuprinsul site-ului: www.finestore.ro pe perioada derulării unei comenzi, FINESTORE DISTRIBUTION S.R.L. urmează să anuleze cererea de produse a Utilizatorului/Clientului fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

Art. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI.

3.1

Obiectul Contractului îl constituie vânzarea produsului/produselor comandate pe site de către Client si confirmate pentru livrare de către reprezentanții FineStore.ro. În comanda vor fi înscrise in mod obligatoriu: prețul de vânzare al produsului/produselor comandate, modalitatea de plată, precum si termenul de plată. Cu toate acestea, lipsa vreunui astfel de element nu lipseste de efecte juridice raportul contractual valabil nascut prin lansarea, respectiv confirmarea comenzii, in masura in care acest raport contractual poate fi usor si rezonabil verificat, la fel si consecintele sale juridice.

3.2

Proprietatea asupra produselor va fi transferată la momentul efectuării plății de către Client in locația indicata in comanda (chiar daca in acea locatie nu se regaseste clientul personal, plata urmand a fi realizata de o alta persoana, dar in locatia indicata de client si pentru produsele comandate de acesta), înțelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrărilor efectuate de personalul FineStore.ro.

Art.4. PRETUL DE VANZARE. MODALITATI DE PLATĂ

4.1

Prețul de vânzare al produselor este cel afișat pe site. Prețul afișat include TVA, precum și orice altă taxă aplicabilă (mai puțin cheltuielile de livrare ale produsului/produselor). Prețul de vânzare poate fi modificat de către FineStore.ro, in orice moment fără o notificare prealabilă. De asemenea, in functie de volumul comenzii, de pretul acesteia, de produsul comandat ori de gradul de fidelitate a clientului, pretul final al produselor poate fi negociat, independent de valoarea afisata pe site. Pretul de vanzare reprezinta pretul practicat de Finestore Distribution, afisat pe site in mod vizibil, fara nici un fel de discriminare, cu exceptia cazurilor cand anumitor clienti le sunt oferite produse la preturi diferentiate sau preferentiale in scopul recompensarii fidelitatii lor, al fidelizarii pe viitor ori ca urmare a efectuarii unor comenzi care prin frecventa ori volum sunt de natura a justifica practicarea unor preturi diferite, ca si componenta a campaniilor de marketing ori de promovare. FineStore.ro isi rezerva dreptul exclusiv de a refuza unilateral o negociere in masura in care aceasta a fi in detrimentul activitatii economice a societatii ori exista riscul ca o astfel de negociere sa creeze dezavantaje viitoare societatii, indiferent de natura lor. In urma negocierii, pretul rezultat nu poate fi superior celui afisat pe site, cu exceptia unor cazuri justificate precum comandarea anumitor produse ori anumitor cantitati de produse, cu un anumit termen de livrare solicitat de catre client dar care ar genera pentru furnizor un efort suplimentar fata de cel normal, generat de o comanda uzuala. In cadrul activitatii sale comerciale Finestore Distribution isi rezerva dreptul de a practica tarife inferioare preturilor recomandate de producator sau preturilor de lista, prin acestea intelegandu-se preturile de vanzare recomandate de producator, distribuitor sau de catre importator. In dreptul fiecarui produs vor fi afisate in mod vizibil, pretul mentionat anterior, pretul la care produsul poate fi efectiv achizitionat, precum si avantajul clientului rezultat in urma compararii pretului recomandat si a celui la care produsul poate fi achizitionat, astfel incat beneficiarul sa compare cele doua preturi si sa cumpere produsul in cunostinta de cauza, cu mentiunea ca pretul recomandat are caracter pur informativ. In masura in care Finestore Distribution, in anumite perioade, deruleaza campanii prin reducere de preturi, vor fi respectate dispozitiile legislatiei in vigoare, in sensul ca pretul redus la care produsele vor putea fi achizitionate se va raporta la cel mai mic pret practicat de Finestore Distribution in respectivul spatiu de vanzare, in perioada ultimelor 30 de zile. Cel mai mic pret practicat de Finestore Distribution reprezinta valoarea cea mai mica a pretului unui produs, astfel cum acesta a fost afisat pe site, in ultimele 30 zile anterioare inceperii campaniei prin reducerea de preturi, compararea de preturi urmand a fi raportata la produse identice (aceeasi marca, acelasi continut, aceeasi cantitate, acelasi an de productie, etc.) si nu la produse similare ori asemanatoare.

4.2

Confirmarea inregistrarii comenzii, receptionata in mod automat de persoana care a efectuat comanda, nu reprezinta o confirmare ferma si expresa a faptului ca produsul/produsele comandate se afla pe stoc (existand posibilitatea ca disponibilitatea afisata sa fie una aproximativa) si nu genereaza niciun fel de obligatie contractuala ori de alta natura pentru vanzator, lansarea comenzii presupunand, initial, exclusiv confirmarea de inregistrare si detalierea comenzii lansate.

Comanda plasata on-line, pe site-ul Finestore, este valida si genereaza obligatii contractuale pentru vanzator exclusiv ulterior confirmarii de catre acesta din urma si numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii, fara niciun fel de exceptie:

datele persoanei care a plasat comanda sunt complete si corecte, acesta furnizand toate informatiile necesare, in conformite cu legislatia in vigoare, asumandu-si intreaga responsabilitate pentru exactitatea si corectitudinea acestora;

persoana care a lansat comanda ori beneficiarul respectivei comenzi nu este inregistrat/a in baza de date Finestore ca intrand sub incidenta art.4.3, art.4.4. din “Termeni si Conditii”, imprejurari detaliate mai jos, si nici nu se regaseste in vreunul din aceste cazuri;

produsele comandate se afla efectiv pe stocul vanzatorului si sunt disponibile pentru onorarea concreta a comenzii lansate;

nu exista erori de sistem ori altele asemenea, de natura a genera un pret eronat sau incomplet (spre exemplu, valoarea produsului este afisata 0 = zero – lei ori pretul afisat ca si valoare de tranzactionare a produsului, ca urmare a unei erori, este infim, derizoriu ori vadit disproportionat, in raport cu cantitatea, calitatea si proprietatile produsului, fiind evident, pentru orice consumator cu un grad mediu de pregatire si cunoastere, ca ar fi imposibila, din punct de vedere comercial, tranzactionarea produsului la respectivul pret

banca emitenta a cardului utilizat de persoana care a lansat comanda accepta tranzactia

vanzatorul emite factura fiscala pentru produsele comandate

In momentul confirmării comenzii, exclusiv in conditiile de mai sus, FineStore.ro va emite o factură pentru produsele ce urmează a fi livrate, numai in masura in care sunt indeplinite cumulativ aceste cerinte.

Momentul emiterii facturii reprezinta momentul incheierii efective a contractului, contractul neconsiderandu-se incheiat nici in momentul lansarii comenzii si nici la momentul la care este receptionata confirmarea inregistrarii comenzii din partea Finestore.

Finestore isi rezerva dreptul exclusiv de a anula oricand livrarea produselor comandate/de a anula onorarea comenzii, chiar si ulterior emiterii facturii, in masura in care se constata incidenta cazurilor sus-mentionate (inclusiv imprejurarea ca pretul a fost listat gresit, ca urmare a unei erori - eroare IT, eroare materiala, eroare de afisare pe site, referitoare la pretul produselor ori caracteristicile lor, etc. -, eroare care a generat un pret inexact, gresit, infim sau derizoriu), neexistand in acest caz obligatia din partea vanzatorului de a notifica/incunostiinta in prealabil clientul.

In masura anularii unei comenzi pentru si in conditiile detaliate mai sus, niciuna dintre parti nu va fi tinuta la vreo obligatie, una fata de cealalta, in sensul ca niciuna dintre parti nu va putea pretinde despagubiri de la cealalta parte, indiferent care ar fi natura acestor despagubiri.

4.3

In momentul confirmării comenzii, FineStore.ro va emite o factură pentru produsele ce urmează a fi livrate, Utilizatorul fiind obligat să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislația in vigoare, asumandu-si intreaga responabilitate pentru exactitatea si corectitudinea acestora.

4.4

FineStore se obliga sa onoreze, in conditii rezonabile, toate comenzile primite, fara discriminare in randul clientelei. Cu toate acestea, FineStore isi rezerva dreptul de a refuza unilateral, in mod intemeiat, onorarea anumitor comenzi in masura in care apreciaza, pe baza unor imprejurari reale si obiective, ca furnizarea produselor comandate catre anumite persoane fie incalca normele in vigoare, fie nu ar fi oportuna realizarea livrarii (spre exemplu, comanda este realizata de o persoana care a mai comandat anterior produse insa fie nu a onorat plata acestora, fie a onorat-o cu intarziere, fie a onorat-o partial, in mod total nejustificat, etc.), fie prin realizarea unei astfel de relatii comerciale societatii i s-ar aduce un prejudiciu, indiferent de natra lui. In aceste cazuri, subscrisa nu este raspunzatoare pentru neonorarea comenzii iar clientului/utilizatoruli nu i se va percepe niciun cost.

4.5

De asemenea, FineStore.ro isi rezerva dreptul de a refuza onorarea unei comenzi/de a o anula unilateral in masura in care aceasta a fost plasata de o persoana care a manifestat fata de subscrisa o atitudine neconforma normelor in vigoare ori a adoptat fata de aceasta o atitudine/conduita ostila, sicanatorie, cu vadita rea credinta sau nejustificata. FineStore.ro isi rezerva dreptul de a refuza onorarea unei comenzi/de a o anula unilateral in masura in care, pe baza unor elemente obiective, se poate trage concluzia ca exista premisele adoptarii unei astfel de conduite fata de subscrisa.

4.6

Bauturile alcoolice se pot achizitiona doar de catre persoanele care au implinit varsta de18 ani. Livrarea comenzii poate fi anulata in orice moment in masura in care se depisteaza, prin orice mijloc, in intervalul lansarii comenzii si cel al livrarii sale efective, faptul ca cel care a lansat comanda, este minor ori exista alte impedimente ori indicii, de natura a-i afecta discernamantul ori capacitatea de exercitiu.

4.7

Modalitățile de plată sunt:

-

Plata in numerar - in lei, integral, la livrare sau la ridicarea produselor din magazinul FineStore.ro situat in Bulevardul Aerogării nr. 2-8, Sector 1, București. În cazul livrării produsului printr-o firmă de curierat, plata acestuia se va face curierului delegat, respectiv firmei de curierat, pe baza de chitanta ca si act doveditor al platii. Efectuarea plății de către client reprezintă acceptul privind conformitatea produsului/produselor livrate.

-

Plata cu cardul bancar - procesare securizata prin intermediul Libra Bank (LibraPay), comision 0%, direct pe site. Comanda poate fi denuntata unilateral, fara nicio obligatie din partea furnizorului, in masura in care tranzactia este invalidata ca urmare a neacceptarii cardului clientului, in cazul platii on line.

-

pentru transporturi speciale (livrarea comenzii in cel mult 180 minute de la plasare, pe raza teritoriala a Municipiului Bucuresti si Judetul Ilfov – exclusiv in interiorul Centurii Bucuresti) este acceptata numai plata cu cardul

4.8

In ipoteza in care clientul lanseaza comanda pe site-ul Finestore.ro, beneficiind de transport gratuit si achitand pretul produselor comandate cu cardul bancar insa furnizeaza date eronate sau incomplete, astfel incat produsele comandate se vor intoarce retur catre furnizor, acesta din urma va restitui clientului pretul achitat din care va fi scazuta contravaloarea transportului.

4.9

Promoțiile/ofertele prezente pe site sunt valabile in limita stocului disponibil si numai in perioada indicata pe site, in conditiile afisate pe site.

4.10

In cazul in care contractul nu poate fi executat intrucat produsul nu mai este disponibil, FineStore.ro va informa Clientul despre aceasta indisponibilitate, la data la care a luat cunostinta despre acest caz. In eventualitatea in care produsul a fost deja platit, sumele primite ca plata vor fi rambursate in termen de maximum 30 de zile, cu exceptia cazului in care partile convin altfel.

4.11

Beneficiarul produselor livrate datoreaza FineStore.ro penalitati de intarziere in cuantum de 0,5%/zi intarziere, calculate la valoarea totala a facturii, reprezentand pretul total al produselor livrate, cu incepere din a doua zi ulterioara livrarii, in masura in care plata nu s-a realizat anterior sau concomitent receptionarii marfurilor.

4.12

In masura in care comanda lansata pe site-ul Finestore Distribution este achitata prin metoda “Plata online cu cardul”, detaliile comenzilor (inclusiv produsele cumparate, marca si cantitatea lor, etc.) vor fi colectate si de operatorul LibraPay. Prin lansarea unei astfel de comenzi, achitata on line, clientul se afla in deplina cunostinta de cauza referitoare la colectarea si prelucrarea datelor personale, in aceasta forma si modalitate, prin utilizarea aplicatiei de plata on line, respectiv prin acceptarea “Termenilor si Conditiilor LibraPay” de cuprinsul carora Finestore Distribution nu este raspunzatoare.

Art. 5. LIVRAREA PRODUSELOR

5.1

Livrarea produsului comandat (precum si a documentelor însoțitoare) se va face la adresa indicata de Client, in termen de maxim 14 zile de la momentul ridicării produsului de catre FAN Courier, sau orice alta firma de curierat, care reprezintă termenul de retragere din contractul încheiat cu FineStore.ro.

5.2

Produsul poate fi ridicat direct de la depozitul FineStore.ro din CTPark Bucharest North, str. Vila Ana, nr. 6, cladire BUN2, Afumati, Ilfov conform opțiunii Clientului. Dupa lansarea comenzii de catre client, aceasta va fi confirmata telefonic de FineStore.ro, clientului comunicandu-i-se data si ora la care poate ridica produsul, avand in vedere ca exista posibilitatea ca la trimiterea comenzii aceasta fie sa nu se regaseasca, fie sa se regaseasca doar partial pe stoc in depozit. In lipsa confirmarii mentionate anterior, clientul se poate prezenta in vederea ridicarii produsului comandat, insa exclusiv pe riscul sau, existand posibilitatea ca la data prezentarii sale, fara o confirmare in prealabil, produsul comandat sa nu fie disponibil, FineStore.ro neasumandu-si niciun fel de raspundere in acest caz.

5.3

Livrarea se face numai pe teritoriul României.

5.4

In cazul in care o data cu lansarea si achitarea online a comenzii clientul opteaza pentru transport special / expres (livrare in cel mult 180 minute de la plasarea si achitarea comenzii, numai pe raza teritoriala a Mun. Bucuresti si a urmatoarelor localitati din judetul Ilfov: Voluntari, Rosu, Catelu, Dobroesti, Dudu si Fundeni (exclusiv in interiorul Centurii Bucuresti), caz in care costurile transportului sunt diferite fata de cele standard) insa in intervalul pana la predarea comenzii catre curier se razgandeste si anuleaza comanda, din suma rambursata cu titlu de pret achitat al comenzii va fi scazuta suma de 20 lei plus TVA.

5.5

In masura in care clientul, o data cu plasarea si achitarea comenzii, opteaza pentru transport special insa refuza preluarea comenzii ulterior ridicarii acesteia din depozit si plecarii curierului pe traseu / ajungerii la destinatie, din suma rambursata cu titlu de pret achitat al comenzii va fi scazuta intreaga contravaloare a transportului tur / retur, respectiv suma de 49.99 lei plus TVA.

5.6

In masura in care firma de curierat nu livreaza comanda plasata si achitata, pentru care s-a optat a fi livrata in regim special (livrare in cel mult 180 minute de la plasarea si achitarea comenzii, numai pe raza teritoriala a Mun. Bucuresti si a urmatoarelor localitati din judetul Ilfov: Voluntari, Rosu, Catelu, Dobroesti, Dudu si Fundeni (exclusiv in interiorul Centurii Bucuresti) in cel mult 180 de minute, clientul are dreptul sa refuze preluarea comenzii, fara a i se retine vreun cost de transport din pretul platit, intreaga contravaloare a produselor comandate urmand a-i fi rambursata integral.

5.7

Clientul se obliga sa fie prezent in locul indicat pentru livrarea si receptionarea comenzii in regim special, in vederea preluarii acesteia, oricand intr-un interval de 180 de minute de la momentul lansarii si achitarii produselor ori sa asigure prezenta fizica a unei alte persoane, majore, anume desemnata, pentru a ridica respectiva comanda. In masura in care, oricand in intervalul de 180 de minute, angajatul firmei de curierat ajunge la destinatie pentru a preda comanda insa in locatia indicata nu este prezenta nici o persoana pentru preluarea ei, aceasta imprejurare echivaleaza cu refuzul preluarii comenzii, curierul neavand obligatia sa revina la adresa, chiar daca nu a fost depasit intervalul de 180 minute, caz in care clientului i se va restitui pretul achitat din care va fi scazuta intreaga contravaloare a transportului tur / retur, respectiv suma de 49.99 lei plus TVA.

5.8

In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare, FineStore.ro va anunța Clientul cu privire la termenul estimat al livrării.

5.9

In cazul in care Clientul nu furnizează informații corecte cu privire la facturare sau livrare, FineStore.ro va putea refuza livrarea, fără ca acest lucru sa se considere o încălcare a Contractului, sau va putea stabili un nou termen de livrare, după îndeplinirea lipsurilor. Finestore isi rezerva dreptul de a refuza o noua livrare in masura in care comunicarea inexacta ori eronata a datelor sus mentionate s-a realizat cu intentie si fara justificare.

5.10

FineStore.ro nu isi asuma raspunderea pentru intarzierile cauzate de firma de curierat, responsabilitatea revenind integral acesteia, subscrisa garantand exclusiv indeplinirea obligatiilor care tin de propria persoana si de propriii angajati.

5.11

In masura in care clientul nu este gasit de catre firma de curierat la adresa specificata in comanda, ori adresa specificata in comanda nu este completa sau contine inadvertente, de natura a face imposibila livrarea comenzii, precum si in cazul in care livrarea ar trebui sa se realizeze intr-o locatie improprie, de natura a pune in pericol integritatea curierului, fapt care face imposibila livrarea, clientul este raspunzator in integralitate pentru contravalorea transportului.

5.12

In masura in care clientul revine si resolicita comanda, toate costurile legate de noul transport sunt in sarcina sa.

5.13

In masura in care clientul, ulterior lansarii comenzii, anunta, in orice mod, Finestore.ro despre intentia sa de a nu mai prelua produsul comandat, ori refuza preluarea produsului livrat prin curierat, pretul nefiind achitat, clientul este raspunzator integral de intregul cost al transportului ori de eventuale speze suportate de Finestore.ro ca urmare a lansarii comenzii asupra careia s-a renuntat nejustificat.

5.14

In masura in care clientul achita contravaloarea produselor insa pana la momentul livrarii/ridicarii lor se razgandeste, nejustificat, anuland comanda ori refuzand preluarea produselor, Finestore.ro va restitui pretul achitat, urmand ca din acesta sa se scada eventualul cost al transportului - daca acesta a fost efectuat - precum si orice alta suma reprezentand eventuale speze suportate de Finestore.ro ca urmare a lansarii comenzii asupra careia s-a renuntat in mod nejustificat.

5.15

Prin lansarea oricarei comenzi catre FineStore.ro, prin completarea formularului de comanda in care clientul mentioneaza, ca si date de contact, numarul telefonic la care poate fi apelat si/sau adresa de e-mail, acesta din urma isi manifesta acceptul, expres si neconditionat, ca respectivul numar de telefon si / sau adresa de e-mail sa poata fi utilizate de FineStore.ro in scopul transmiterii de mesaje promotionale/publicitare, oferte personalizate, mesaje cu ocazia sarbatorilor sau alte evenimente, mesaje/informari referitoare la statusul comenzii in derulare, mesaje de multumire privind comenzile lansate, precum si orice fel de informare din partea FineStore.ro referitoare la produsele comercializate, la comenzile lansate ori activitatile comerciale derulate de FineStore.ro.In cazul in care clientul nu doreste/nu mai doreste ca numarul de telefon comunicat o data cu lansarea comenzii si/ sau adresa de e-mail furnizata sa mai fie utilizate in scopurile sus-mentionate, acesta este obligat sa informeze FineStore.ro, in conditiile mentionate la Sectiunea “Prelucrarea datelor cu caracter personal”, facand mentiune expresa si explicita cu indicare concreta a caror date de contact nu mai doreste a fi utilizate (numar de telefon si/ sau adresa de e-mail comunicate) pe viitor, lipsa unei astfel de informari/notificari catre FineStore echivaland cu acceptul, in continuare, al clientului pentru activitatile enumerate anterior.FineStore.ro nu este responsabil pentru furnizarea de catre client a unui numar de telefon care nu ii apartine si/sau a unei adrese de e-mail al carei titular nu este, la care nu poate fi contactat ori al caror titular a devenit, ulterior comenzii, o terta persoana.

5.16

Comunicarile efectuate prin intermediul apelurilor telefonice, apeluri efectuate prin Call Center ori prin numerele de telefon utilizate de Finestore Distribution in desfasurarea activitatii sale comerciale, pot fi inregistrate. Prelucrarea si inregistrarea apelurilor telefonice (numar de telefon, voce, continutul convorbirii) este acela de a imbunatati calitatea convorbirilor purtate de catre reprezentantii Finestore Distribution cu clientii, de a optimiza serviciile oferite, de evaluare si instruire, de a intelege cat mai bine doleantele clientilor, de a accesa si intelege mai bine inregistrarea unor sugestii, cereri, plangeri, sesizari sau reclamatii din partea clientilor/consumatorilor, de a proteja intr-o maniera cat mai sigura si adecvata drepturile atat ale clientilor cat si ale furnizorului. Clientii/consumatorii sunt instiintati de inregistrarea apelurilor telefonice iar acestia se pot retrage oricand din cadrul unei convorbiri telefonice, putand, de asemenea, formula astfel de solicitari, la datele de contact furnizate. Lipsa vreunei intentii privind aceasta retragere echivaleaza cu acceptul referitor la continuarea si inregistrarea convorbirii. Inregistrarea apelurilor se opreste in momentul in care se procedeaza la inchiderea acestora sau in eventualitatea in care nu se doreste continuarea lor.Regulile vor putea sa fie revizuite periodic, in raport de modificarile si completarile legislative, in functie de nivelul de dezvoltare tehnologica, orice modificare intervenita fiind adusa la cunostinta persoanelor vizate prin intermediul site-ului Finestore Distribution. Inregistrarile sunt pastrate pe o durata rezonabila, necesara scopului pentru care sunt prelucrate datele, putand fi pastrate si pentru o durata mai mare in interesul legitim al Operatorului (in situatii precum existenta vreunor litigii sau dispute, etc., relevante pentru operator si care pot necesita experienta profesionala a unor consultanti terti – avocati, auditori, experti), ori in scopul de a fi puse la dispozitia autoritatilor competente, pentru solutionarea reclamatiilor ori a altor solicitari, dar si pentru a se face dovada indeplinirii cu buna credinta a obligatiilor fata de consumatori/clienti/cumparatori. Finestore Distribution depune in mod constant eforturi si diligentele necesare pentru a se asigura ca prelucrarea datelor cu caracter personal decurgand din inregistrarile telefonice sunt in siguranta, fiind accesate, daca este cazul, de persoane anume instruite in acest sens sau de catre autoritati, exclusiv conform legii si cu evitarea oricarei vatamari a drepturilor legitime ale persoanelor direct vizate, astfel incat datele personale sa nu fie divulgate in mod neautorizat.

Art. 6. GARANTII

6.1

Toate produsele comercializate pe site, beneficiază de condiții de garantie conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor, producatorul fiind unic responsabil pentru eventuale lipsuri, deficiente, neconformitati, etc., enumerarea avand caracter exemplificativ, aceasta cuprinzand in esenta toti factorii avand legatura directa cu producatorul.

6.2

Produsele comercializate de FineStore.ro sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producător in parte.

6.3

FineStore.ro poate limita capacitatea de achizionare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienti.

6.4

De asemenea, orice reclamație privind deficiente ale produsului/produselor achiziționate pot fi făcute direct pe adresa [email protected] sau la sediul FineStore.ro in termen de 14 zile de la recepție.

Art. 7. RETURNAREA PRODUSELOR

7.1

In functie de natura produselor, orice client persoana fizica (consumator) are dreptul sa notifice în scris FineStore că dorește denunțarea contractul de vânzare - cumpărare a produsului/produselor comandat/comandate, fără ca acest lucru sa dea naștere la penalități si fără a fi necesara invocarea vreunui motiv, cu condiția ca denunțarea sa se producă in termen de maxim 45 zile de la livrarea comenzii.

7.2

FineStore isi asuma obligatia de suportare a cheltuielilor privind returnarea produselor in termenul de 45 zile mentionat anterior, exclusiv in masura in care returnarea se realizeaza in primele 14 zile ale termenului. Cu incepere din a 15-a zi, pana la expirarea termenului de 45 zile, aceste costuri revin si sunt in sarcina clientului/cumparatorului, fara perceperea unor taxe sau comisioane suplimentare.

7.3

Returnarea produsului/produselor comandate si livrate se va realiza exclusiv la adresa din CTPark Bucharest North, str. Vila Ana, nr. 6, cladire BUN2, Afumati, Ilfov prin predarea personala a acestora de catre clientul cumparator ori prin expedierea lor, pe cheltuiala cumparatorului client, printr-o firma de curierat.

7.4

Contravaloarea produselor comandate, livrate de FineStore si ulterior returnate de catre clientul cumparator, in conditiile sus-mentionate, se va restitui exclusiv prin transfer bancar, in contul personal al clientului cumparator, cu exceptia cazului in care acesta imputerniceste in scopul aratat o terta persoana, prin act autentic notarial, inscris care se va prezenta in original furnizorului.

7.5

Pentru produsele returnate care prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzura, zgârieturi, lovituri, etc. FineStore.ro va avea dreptul de a alege dacă acceptă sau nu returnarea sau daca diminueaza suma returnata, proportional cu deficienta constatata la returnare, sens in care, prin transfer bancar, clientului cumparator ii va fi restituita exclusiv aceasta valoare. Renunțarea la contract și restituirea produsului se va face în conformitate cu instrucțiunile prezentate la Anexa B din OUG 34/2014.

7.6

În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, FineStore.ro va rambursa contravaloarea acestuia, prin transfer bancar in conditiile sus-mentionate, in cel mult 14 de zile de la primirea produselor, cu exceptia cazului in care se constata ca produsul returnat prezinta lipsuri, deficiente, deteriorari, etc, situatie in care pretul se va reduce proportional, potrivit art.7.5.

7.7

Denunțarea contractului in mod repetat, returnarea repetata de produse, fara o justificare reala sau obiectiva, va putea fi considerata un abuz.

7.8

In orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie sa fie in aceeași stare, sigilate, in ambalajul si cutia originala, cu etichetele intacte si împreuna cu toate documentele care l-au însoțit (factura, bon fiscal sau alte documente), aceste conditii fiind cumulative, lipsa uneia dand dreptul furnizorului de a refuza returnarea si restituirea pretului.

7.9

Acele produse la care producatorul impune conditii speciale de depozitare NU vor fi acceptate pentru returnare de catre FineStore, in conformitate cu OUG 34/2014 Art. 16 Lit. d).

7.10

Prevederile prezentului capitol se completează cu dispozițiile O.G. 34/2014, in cazul achiziționării de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanta.

Art. 8. SISTEMUL GARANTIE RETURNARE - SGR

8.1

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) este dezvoltat și implementat în baza Hotărârii de Guvern 1074/2021, cu modificările și completările ulterioare, fiind un sistem național, obligatoriu pentru toți producătorii/importatorii și comercianții care introduc pe piață sau comercializează produse ambalate în ambalaje SGR.

8.2

Finestore Distribution a implementat masurile si legislatia in vigoare referitoare la Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) iar prin continuarea navigarii pe site ori prin plasarea de comenzi, clientul este in cunostinta de cauza cu privire la achitarea unei garanții de 50 bani atunci când va achizitiona produse (apă, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase, etc.) prin intermediul Finestore Distribution.

8.3

Conform legii aplicabile, Finestore Distribution este operator economic din lanţul de distribuţie, altul decât producătorul, care furnizează un produs ambalat în ambalaje primare nereutilizabile care fac obiectul SGR pentru distribuire, consum sau utilizare pe piaţa naţională în cadrul unei activităţi comerciale.

8.4

Modalitatea de identificare vizuala a ambalajelor purtatoare de garantie se realizeaza prin aplicarea simbolului SGR (pe eticheta sau direct pe ambalaj) iar produsele introduse pe piața națională în ambalaje SGR, așa cum sunt definite în HG 1074/2021, vor fi identificate prin noi structuri numerice unice (coduri de bare), destinate plasării, vânzării, colectării și reciclării prin intermediul SGR.

8.5

Simbolul care indică apartenenţa produsului la sistemul de garanţie-returnare este unic la nivel naţional pentru toate ambalajele SGR, se aplica direct pe ambalaj, pe eticheta produsului sau pe eticheta suplimentară, după caz, este vizibil, lizibil, durabil şi nu se va suprapune cu un alt element grafic al ambalajului sau al etichetei.

8.6

Codul de bare aplicat pe ambalajul SGR sau pe eticheta produsului va oferi informaţiile necesare, suficiente şi verificabile, prin legătura cu datele cuprinse în registrul ambalajelor SGR, astfel încât să permită administratorului SGR cel puţin stabilirea apartenenţei ambalajului la SGR, greutatea şi volumul ambalajului, precum şi identitatea producătorului.

8.7

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) se aplică pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l inclusiv, care isi pastreaza forma dupa golire, utilizate pentru a face disponibile pe piața națională bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale și ape de băut de orice fel, vinuri și spirtoase, pentru facilitarea identificarii produselor care se incadreaza in aceasta categorie fiind marcate cu un simbol specific.

8.8

Nu sunt supuse SGR: paharele pentru băuturi, ambalajele de tip pouches - ambalaje flexibile de tip pungă în straturi, bag-in-box - băuturi în cutie închisă de carton şi orice alt ambalaj care nu îşi poate păstra forma după golire, ambalajul considerandu-se deşeu de ambalaj atunci când este predat spre reciclare.

8.9

Garanția reprezinta suma plătită de către consumator la momentul achiziționării unui produs în ambalaj SGR, distinctă de prețul produsului, gestionată în cadrul SGR de către administratorul SGR, şi care este restituită integral consumatorului la momentul returnării ambalajului SGR conform la un punct de returnare.

8.10

După golirea ambalajului, consumatorul va trebui să îl returneze într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianți. În schimbul ambalajului gol, consumatorul va primi înapoi valoarea garanției plătite inițial, nefiind obligat sa prezinte dovada achizitiei produsului (bon fiscal, dovada platii on line, etc.). In masura in care ambalajul este returnat la punctul de returnare, consumatorul are dreptul de a solicita integral garantia, in numerar, prin voucher sau prin transfer bancar.

8.11

Restituirea garantiei va fi refuzata in cazul unui ambalaj care nu este returnat intreg, nu este golit in intregime de continut, nu este marcat SGR ori semnul SGR nu este vizibil sau nu este intact, care nu si-a pastrat forma in care produsul fusese initial ambalat (ambalajul este presat, distorsionat, distrus partial, degradat, deformat, etc.) ori care nu prezinta codul de bare sau acesta nu poate fi citit ca urmare a degradarii, care nu este returnat in cel mult 24 de luni de la data publicarii pe pagina de internet a administratorului SGR a anuntului privind incetarea introducerii pe piata de catre producator a produsului respectiv. In lipsa acestor conditii, ambalajele se considera ca nu beneficiaza de garantie, motiv pentru care nu pot sa fie preluate in Sistemul Garantie – Returnare (SGR), caz in care consumatorului nu i se poate restitui suma achitata cu titlu de garantie.

Art. 9. RASPUNDEREA FINESTORE

9.1

FineStore.ro nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio pierdere a Utilizatorului sau a Clientului in situația in care aceasta este cauzată de nerespectarea prezentelor termeni si condiții sau de nerespectarea Contractului si celorlalte instrucțiuni menționate pe site.

9.2

FineStore.ro nu răspunde, de asemenea, pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum si pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri accesibile de pe site.

9.3

FineStore.ro nu este responsabilă pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul/Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către FineStore.ro a oricăreia din obligațiile sale conform Contractului si pentru daune care rezulta din utilizarea produselor respective după livrare si, in special, pentru pierderea produselor.

9.4

FineStore.ro nu raspunde in fata niciunui client/utilizator pentru eventuale solicitari in afara termenilor si conditiilor de fata, nu poate fi raspunzator pentru niciun fel de eventual prejudiciu, material sau de alta natura, care ar deriva, direct sau indirect, din fapte ori alte imprejurari care nu au fost mentionate in prezenta sectiune de Termeni si Conditii.

9.5

FineStore.ro isi rezerva dreptul de a anula comanda si de a nu tine rezervate produsele comandate in cazul in care clientul nu poate fi contactat telefonic in termen de 24 de ore de la plasarea comenzii.

Art. 10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Toate materialele integrate în acest site (inclusiv descrierile produselor, modalitatea lor de promovare, etc.) sunt proprietatea intelectuala a FineStore.ro. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, exceptând perioada de care este nevoie sa fie vizualizate online. Incalcarea acestei obligatii confera FineStore dreptul de a solicita atat daune interese cat si obligarea celui care se face vinovat la incetarea de indata a actului prejudiciabil, care nesocoteste proprietatea intelectuala a subscrisei.

Art. 11. UTILIZAREA ABUZIVA A SITE-ULUI www.finestore.ro

11.1

Se considera utilizare abuziva a site-ului orice utilizare făcută cu rea credinta, într-un mod contrar practicii in domeniu, a reglementarilor si ale legislației in vigoare, in orice alt mod care poate produce prejudicii FineStore.ro, ori in cu totul alte scopuri decat cele specifice utilizarii normale a site-ului.

11.2

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performantele serverului pe care rulează site-ul va fi considerat o tentativa de fraudare a site-ului ori de a produce prejudicii subscrisei, organele competente (inclusiv cele penale) urmand a fi sesizate sub acest aspect.

11.3

Finestore Distribution garanteaza dreptul clientilor/consumatorilor de a-si exprima in mod obiectiv si transparent parerea, opiniile si sugestiile, cu referire directa la serviciile furnizate si la produsele achizitionate prin intermediul site-ului www.finestore.ro, fiecare client Finestore avand posibilitatea de a transmite o evaluare scrisa, intr-un limbaj inteligibil, redactata pe baza experientei personale si capacitatii acestuia de a realiza un comentariu calitativ si sincer, corect, neinselator si constructiv, respectiv de a transmite daca bunul achizitionat corespunde intereselor sale, daca respecta specificatiile producatorului ori daca i-a satisfacut asteptarile.

Finestore Distribution garanteaza, in conditiile legii, dreptul la opinie si la libera exprimare dar in limitele adoptarii unui comportament on line adecvat si echilibrat.

Finestore Distribution nu exclude de la publicare comentariile negative in masura in care acestea sunt bazate pe un minim de dovezi si se incadreaza in limitele normale ale exprimarii unei opinii rezonabile, fie ea si subiectiva.

Orice client/consumator care a apelat la serviciile Finestore Distribution are posibilitatea deplina si necenzurata, de a publica/posta un review, o recenzie, un testimonial sau o parere privitoare la experienta achizitionarii de produse prin intermediul societatii noastre.

Cu toate acestea, pentru a preintampina raspandirea in mediul on line a unor recenzii de natura a aduce atingere normelor legale, bunelor moravuri, regulilor de convietuire sociala, uzantelor cinstite si bunei credinte, Finestore Distribution isi rezerva dreptul de a filtra review-urile, recenziile, testimonialele sau opiniile exprimate, astfel incat acestea sa aiba un continut corespunzator si fidel realitatii.

Finestore Distribution isi rezerva dreptul de nu permite publicarea acelor opinii/review-uri/testimoniale/recenzii al caror continut nu este unul adecvat sau relevant, care incita la ura sau la savarsirea de fapte antisociale, care aduc atingere ordinii publice si bunelor moravuri, care sunt realizate in scop de amenintare sau santaj, sunt denigratorii, abuzive, calomnioase, injurioase, subliminale, amenintatoare, obscene, rasiste, antisemite, discriminatorii, sicanatorii, facute cu rea credinta, defaimatoare, inselatoare, manipulatoare, indecente, triviale, vulgare, enumerarea avand caracter exemplificativ si nu limitativ, prin “continut inadecvat” intelegandu-se orice forma de exprimare, verbala si inclusiv grafica ori vizuala, prin utilizarea de emoticoane sau altele asemenea, de natura a produce efecte negative subscrisei, oricarei alte persoane, fizice sau juridice sau de natura a leza demnitatea, onoarea, buna credinta, normalitatea, libertatea de alegere a consumatorilor, concurenta loiala, uzantele corecte si cinstite sau interesele legitime, unanim acceptate in societate si in mediul on line.

Pentru o corecta informare a clientilor/vizitatorilor site-ului www.finestore.ro, opiniile/review-urile/testimonialele/recenziile/s.a.m.d. trebuie sa se refere in mod esential, direct si expres la produsul/produsele achizitionat/e, la caracteriticile, functionalitatile si specificatiile sale evaluate de consumator, si nu la servicii conexe sau adiacente (cum ar fi, spre exemplu, serviciul de livrare a produsului – eventuale nemultumiri, lamuriri, clarificari sau sugestii, sub acest aspect, urmand a fi transmise exclusiv la adresa [email protected]) ori la pretul produsului, avand in vedere ca acesta reprezinta un factor variabil, in raport de dinamica pietei, perioade promotionale, fluctuatii ale costurilor de achizitie, etc., care poate sa difere la momentul vizualizarii produsului de catre un alt consumator.

In acest sens, Finestore Distribution, in conditii de transparenta, anterior acceptarii publicarii lor, va efectua verificari rezonabile cu privire la realitatea si derularea achizitiei produsului respectiv, precum si la identitatea persoanei, astfel incat sa existe garantia ca aceasta este una si aceeasi cu cea care a comandat si receptionat produsul, prin urmare singura in masura sa il evalueze pe baza experientei personale. In masura in care in urma verificarilor nu se poate stabili aceasta identitate sau exista dubii serioase, Finestore Distribution, fara nici un fel de discriminare, exclusiv in scopurile sus-mentionate, isi rezerva dreptul de a nu permite publicarea.

Opiniile/review-urile/testimonialele/recenziile/s.a.m.d. care contin materiale publicitare, link-uri catre alte adrese, site-uri, alte servicii sau produse, indiferent de natura lor, catre alti comercianti, elemente de natura a promova direct sau indirect alte produse (similare, identice sau echivalente, chiar fara legatura cu activitatea comerciala a subscrisei) sau alti comercianti (“reclama mascata”) ori alte persoane care tranzactioneaza astfel de produse, inclusiv prin sugestii, afirmatii indirecte sau tangentiale, urmeaza a fi refuzate de la publicare.

De asemenea, nu vor fi aprobate acele opinii / review-uri / testimoniale / recenzii / s.a.m.d. care denatureaza serviciile prestate, calitatile si proprietatile produselor, care au drept scop manipularea consumatorilor sau viitorilor clienti (inclusiv prin directionarea lor catre alti furnizori sau alte produse, respectiv prin influentarea libertatii de alegere a acestora, prin “recomandarea” unor produse similare sau prin realizarea de comparatii intre acestea), care sunt inselatoare sau contrare realitatii, care sunt defaimatoare, care sunt realizate in scop de sicana sau hartuire, enumerarea avand caracter exemplificativ.

Nu vor fi aprobate spre publicare nici acele opinii / review-uri / testimoniale / recenzii / s.a.m.d.care contin date si informatii cu caracter personal, care incalca drepturile de autor sau orice alte drepturi ale unor terte parti, ori care incalca orice prevedere legala aplicabila.

Recenziile incarcate trebuie sa respecte regulile de mai sus, sa nu contina virusi si nici imagini alterate, sub orine fel, ale produselor evaluate.

In masura in care o persoana apreciaza ca in mod nejustificat nu i-a fost aprobata o recenzie sau i-a fost refuzat un review, are posibilitatea sa solicite in scris lamuriri la datele de contact Finestore, urmand a-i fi oferite, intr-un termen rezonabil, clarificarile necesare. Solicitarile repetate, cu continut sicanator sau hartuitor, precum si cele care aduc atingere in mod evident normelor de convietuire sociala ori bunei credinte, nu vor fi luate in seama, persoana nemultumita avand dreptul legal de a sesiza autoritatile competente.

Art.12. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

12.1

FineStore.ro poate cesiona si/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia in vederea ducerii la îndeplinire a comenzii.

12.2

In caz de cesiune/subcontractare, FineStore.ro rămâne răspunzător fata de Client cu privire la modul in care persoana căreia i-a cesionat contractul își îndeplinește obligațiile fata de Client.

Art.13. - FORTA MAJORA

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forța majora, in conformitate cu legislația in vigoare.

Art. 14. LEGEA APLICABILA. LITIGII

14.1

Contractul este supus legii romane. Eventualele litigii apărute între FineStore.ro si Client se vor rezolva pe cale amiabilă, sens in care partea nemultumita va transmite, in prealabil, o notificare, printr-un mijloc de comunicare apt sa faca dovada receptionarii de catre cealalta parte, in cazul in care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

Astazi ai 5% EXTRA-REDUCERE la orice comanda folosind cuponul EASTER5